Het succes van een organisatie is tegenwoordig afhankelijk van de snelheid waarmee de organisatie haar medewerkers de kennis en informatie kan verschaffen om de klanten te kunnen bereiken. Om dit te kunnen bewerkstelligen speelt de technologie een strategische rol. De uitdagingen die de hedendaagse IT-managers voor hun kiezen krijgen zijn legio: van internet- en intranetvraagstukken tot het toegang verschaffen van de eindgebruikers tot de bedrijfskritische applicaties vanuit remote werkplekken. En dit ook nog graag eenvoudig en zonder zich zorgen te hoeven maken over de onderliggende technologie. Natuurlijk zou men vanuit IT-management dit alles tegen beheersbare kosten en binnen een gecontroleerde omgeving willen aanbieden.

Binnen traditionele netwerkomgevingen draait bijna alle software op lokale pc’s en vinden nagenoeg alle problemen ook door op de werkplek plaats. Dat kost netwerk- beheerders zo’n 80% van hun tijd. Deze structuur is zeer inefficiént vanwege de zeer hoge kosten én de moeilijke beheersbaarheid. Daarbij komt nog dat de levenscycli van bedrijfskritische applicaties en werkplekinvesteringen binnen organisaties niet parallel lopen. Over het algemeen zal de levenscyclus van bedrijfskritische applicaties sneller verlopen, waardoor onnodige vertraging optreedt tijdens het uitrollen van projecten.
Het Thin-Client/Server concept maakt het mogelijk de twee verschillende cycli volledig onafhankelijk van elkaar te laten verlopen. Concreet betekent dit dat nieuwe applicaties uitgerold kunnen worden zonder invloed van de werkplekhardware, het besturings- systeem, de werkpleklocatie en de beschikbare bandbreedte.

Het beschikbaar stellen van applicaties in de hele organisatie binnen een gecontroleerde en beheersbare omgeving onafhankelijk van de locatie, het platform en het netwerk waarop men zich bevindt is daarom ook het doel dat kan worden verwezenlijkt door gebruik te maken van het Thin-Client/Server-concept.

Thin-Client/Server-concept

Thin-Client/Server Computing, ook wel bekend als Server-Based Computing, is een model waarin applicaties voor 100% op een server zijn geïnstalleerd, worden beheerd, onderhouden en uitgevoerd. Op de werkplek vindt alleen de verwerking van toetsenbord, muis en beeldscherm afhandeling plaats.

Server-Based Computing biedt beter beheer, betere toegang, performance en veiligheid van uw netwerk, waardoor de totale kosten gereduceerd worden. Belangrijk is ook dat dit gerealiseerd kan worden binnen bestaande IT-infrastructuren.. Cigma Automatisering heeft ruime ervaring in het implementeren van Server Based Computing, gebaseerd op Microsoft Terminal server, al dan niet aangevuld met Citrix Metraframe, in diverse branches en organisaties.

Voordelen van het server based computing concept

Hieronder worden de belangrijkste voordelen van het server based computing opgesomd;

 • lagere beheerskosten
 • snelle uitrol nieuwe software
 • eenduidige desktops
 • beheersbaarder
 • meer grip op gebruikte software
 • weinig of geen desktop beheer
 • bij hardware storingen snelle vervanging van werkstations
 • gebruiker is niet plaatsgebonden
 • hardware heeft een langere levenscyclus
 • desktop gebruiker kan overgenomen worden om problemen snel te       verhelpen.
 • ontsluiting van het netwerk voor thuiswerkers, mobiele en externe       gebruikers.Met andere woorden de TCO (total cost of ownership) gaat sterk omlaag.Meer informatie: sbc@cigma-it.nl